Global Partners

Zarząd Global Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,
komplementariusza Global Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) z siedzibą w Warszawie,
informuje, że Spółki zaprzestały wykonywania działalności gospodarczej

Global Partners Sp. z o.o. S.K.A.
al. Jana Pawła II 61/208
01-031 Warszawa
Global Partners Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61/208
01-031 Warszawa